center
 
              Home Informace Program Registrace a ubytování            SponzořiMísto a termín konání

17.–19. září 2015
Přednášky – Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov na Moravě

Společenský večer – Zámek – Hlavní sál, Mikulov


Pořadatel:

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně
KORL FN U Svaté Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno
Klinika dětské ORL Fakultní nemocnice Brno
KDORL LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 60 200 Brno
Předsedající: MUDr. Tomáš Talach

Produkce:

Vinařské centrum s.r.o.
Kateřina Šílová
tel. +420 777 260 066
katerina(zavinac)silova.cz


Účastnický poplatek
Registrace:      do 30. 7.      od 30. 7.
Lékaři (členové České lékařské společnosti J. E. Purkyně)      1 950,- 2 500,-
Lékaři do 35 let a nepracující důchodci 1 250,- 1 500,-
Lékaři (nečlenové ČLS J. E. Purkyně) 3 800, 5 000,-
Nelékařští pracovníci 1 500,- 1 800,-
Zdravotní sestry    600,-    900,-
Studenti do 26 let    500,-    600,-

Poplatek za společenský večer na zámku     690,-/osoba

Storno poplatky při zrušení registrace:
Do 15. 8. manipulační poplatek 300,-
Od 15. 8. do 31. 8. storno poplatek ve výši 500,-
Od 1. 9. storno poplatek ve výši 100 %

Registrační poplatky jsou včetně DPH 21% a zahrnují vstup na všechny přednášky a občerstvení v průběhu celé akce.

Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 a bude ohodnocena 7 kredity.
Odborný garant – prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.© 2015

Produkce: Vinařské centrum s.r.o.