center
 
              Home Informace Program Registrace a ubytování            SponzořiČesko-slovenský foniatrický kongres – program

Čtvrtek 17. září 2015 hotel Galant

13.00 – 17.00 Schůze Výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a vedoucích sekcí

15.00 – 19.00 Registrace účastníků

19.00 Přivítání účastníků a společná večeře


Pátek 18. září 2015 hotel Galant

8.00 – 17.00 registrace, prezence

8.30 Zahájení odborné části kongresu (8:30-8:35)

8.30 – 9.15 Vzdělávání

  1. Talach,T. (Brno): Srovnání vzdělávání v audiologii v rámci EU (8:35-8:45)

  2. Profant,O., (Praha): Certifikovaný kurz technické audiometrie (8:50-9:05)

  3. Černý,L., Talach,T. (Brno, Praha): Inovační kurz nastavování sluchadel při IPVZ (9:05-9:15)

9:15-10:30 Nová legislativa. Vztah pojišťoven k systému výdeje sluchadel

  Moderuje Talach,T. (Brno)

  1. Jelínek,M. (Praha): Organizace přidělování zdravotnických prostředků ve foniatrii z pohledu VZP (9:15-9:35)

  2. Krupička,P. (Praha): Návrh novely zák.48/1997 sb. o veřejném zdravotním pojištění – možný dopad do kategorizace a stanovení úhrad poukazových zdravotnických prostředků (9:35-9:55)

  3. Beneš,J. (Praha): Zajištění péče o pacienty se sluchadly z pohledu Svazu zdravotních pojišťoven (9:55-10:05)

  4. Paur,J.: Zkušenosti uživatelů sluchadel s protetickou péčí z pohledu Svazu neslyšících a nedoslýchavých (10:05-10:15)

  5. Diskuze u kulatého stolu o legislativě a systému výdeje sluchadel (Jelínek,M., Krupička,P., Beneš,J., Paur,J., Talach,T.)(10:15-10:30)

10:30-11:00 coffee break

11:00-12:30 Poruchy polykání

  Moderuje Chrobok,V. (Hradec Králové)

  1. Chrobok,V., Černý,M.(Hradec Králové): Poruchy polykání – úvod 11:00-11:05

  2. Černý,M., Šatanková,J., Chrobok,V. (Hradec Králové): Diagnostika poruch polykání (11:05-11:15)

  3. Urbánková,P. (Brno): Úloha otolaryngologa v diagnostice a péči o pacienty s dysfagií (11:15-11:25)

  4. Václavík,D. (Ostrava): Péče o dysfagického pacienta po CMP - Doporučení cerebrovaskulární sekce české neurologické společnosti (11:25-11:35)

  5. Kučerová,P. (Brno): Postavení logopeda v rámci dysfagiologického týmu, rehabilitace polykání (11:35:11:45)

  6. Urbánek,L., Urbánková,P. (Brno): Perkutánní endoskopická gastrostomie - význam v rámci algoritmu péče o pacienty s poruchami polykání (11:45-11:50)

  7. Černý M., Šatanková J., Stránská D., Hofmanová J. (Ostrava): Kazuistiky (11:50-12:20)

12.30 – 13.30 oběd

13.30 – 15.05 Implantovatelné sluchové pomůcky

  Moderuje: Šlapák,I. (Brno)

  1. Profant,M., Kabátová,Z., Varga,L. (Bratislava): Aktívne stredoušné implantáty a implantáty na kostné vedenie zvuku: Naše skúsenosti a vývoj indikácií (13:30-13:45)

  2. Profant,M. (Bratislava): Poznámky k organizácii programu kochleárnej implantácie na Slovensku a k indikáciam KI (13:45-13:55)

  3. Bouček,J. (Praha): Výsledky Baha a kochleárních implantací na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LFUK a FN v Motole (13:55-14:05)

  4. Dršata,J., Školoudík,L., Chrobok,V. (Hradec Králové): BAHA sluchadla z pohledu foniatra (14:05-14:15)

  5. Havlíková,E. (Ostrava): Centrum kochleárních implantací v Ostravě - zhodnocení 2 let činnosti (14:15-14:25)

  6. Smilek,P., Šlapák,I., Kostřica,R.,Talach,T., (Brno): Komplexní centrum kochleárních implantací v Brně (14:25-14:35)

  7. Kaftan,D. (Praha): Uživatelské zkušenosti pacienta s implantátem Bonebridge (14:35-14:40)

  8. Diskuze u kulatého stolu o implantovatelných sluchových pomůckách (Bouček,J., Dršata,J., Komínek,P., Profant,M., Smilek,P., Šlapák,I.) (14:40-15:05)

15.05 – 15.30 coffee break

15.30 – 15.50 Rektor,I.(Brno): Hudba a řeč v lidském mozku

15.50 – 17.05 Hlas a řeč

  Moderuje: Jedlička,I. (Praha)

  1. Staněk,P. (Brno): Užití VHI dotazníku v hodnocení změny hlasového projevu u pacientů po operaci benigních útvarů hlasivek 15:50-15:55

  2. Černý,L. (Praha): Terapie myoklonu měkkého patra 15:55-16:03

  3. Hrbková,M., Richtrová,B. (Praha): Aplikace metod alternativní komunikace v terapii pacientů s receptivní formou vývojové dysfázie 16:03-16:11

  4. Vydrová,J.(Praha): Diagnostika hlasových poruch pomocí videokymografického vyšetření 16:11-16:19

  5. Vydrová,J.,(Praha): Terapie papillomatosy hrtanu KTP laserem 16:19-16:27

  6. Staněk,P. (Brno): Úskalí spolupráce s pacienty s poruchami hlasu 16:27-16:32

  7. Frič,M.,(Praha): Efekt rezonančních trubiček a jiných rezonančních cvičení na vibrace hrtanu 16:32-16:40

  8. Kubeková,M.(Brno):Mezioborová spolupráce při řešení poruch komunikace 16:40-16:48

  9. Smatanová,K.,Dršata,J.,Chrobok,V.(Hradec Králové): Metodika vyšetření hlasu 16:48-16:56

  10. Čámková,M.(Praha): EEG-Biofeedback pro děti s řečovým a sluchovým postižením 16:56-17:04

  11. Richtrová,B.,Mercelová,J.(Praha): Zhodnocení terapeutického efektu u hospitalizovných pacientů na lůžkovém oddělení Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha 17:04-17:12

Pátek 18. 9. 2015 Firemní prezentace – paralelní symposium

11:00–12:00 Prezentace firmy Medel

13:00–13:30 Prezentace firmy Sivantos – sluchadla Siemens

13:50–14:10 Prezentace firmy AUDIOCONSULTING – audiometrie

14:10–14:30 Prezentace firmy Auris Medical - klinická studie v léčbě tinnitu

14:45–15:00 Leskovjanová,M. (Mikulov): Historie a památky Mikulova

15:30–16:00 Prezentace firem Sonova, Advanced Bionics a Phonak

16:00–16:30 Prezentace firmy ROLANDI – sluchadla Starkey

16:30–17:00 Prezentace Widex – „O víně“

V průběhu celého kongresu si můžete vyzkoušet sluchadla platformy Siemens-BINAX v tichém salonku Müller.

Pátek 18. 9. 2015 19:30 Společenský večer na Zámku Mikulov

Sobota 19. září 2015 hotel Galant

8.30 – 10.30 Sluch

  Moderuje: Dršata,J. (Hradec Králové)

  1. Syka,J.(Praha) : Co dnes víme o presbyakuzi 8:30-8:50

  2. Dlouhá, O., Vokřál,J., Černý,L.(Praha) Vliv věku na srozumitelnost řeči v hovorovém šumu 8:50-9:00

  3. Jedlička,I., Michek,F. (Praha): Význam lineární vstupní komprese pro zlepšení srozumitelnosti řeči 9:00-9:10

  4. Pourová,R.(Praha): Genetika sluchových vad 9:10-9:25

  5. Talach,T.,Černý,L.(Brno, Praha): Zachování zbytkového sluchu po CI 9:25-9:35

  6. Dršata,J., Bláha,M., Lánská,M., Chrobok,V. (Hradec Králové).: Náhlá ztráta sluchu z pohledu kvality života 9:35-9:45

  7. Suchová,L.(Bratislava): Hyperakúza v ambulantnej praxi 9:45-9:55

  8. Hošnová,D.(Brno): Průběh projektu panceralife 9:55-10:05

  9. Hošnová,D.(Brno): Herpetická encefalitida jako příčina centrální hluchoty 10:05-10:15

  10. Nagyová,O., (Košice): Aspergerov syndróm a komunikácia 10:15-10:25

neúspěchy u dětí školního věku 10:25-10:35

10.30 – 11.00 coffee break

11.00 – 12.30 Problematika rozštěpových pacientů

  Moderuje: Veselý,J. (Brno)

  1. Pourová,R.(Praha): Genetika rozštěpů 11:00-11:10

  2. Frisová,V. (Praha): Možnosti prenatální diagnostiky rozštěpových vad 11:10-11:20

  3. Horník,P., Vokurková,J., Borský,J. Jurovčík,M.,. Dvořák,M., Halačková,L, Baslík,M., Machač,J., Šlapák,I. (Brno): Timing sledování a jednotlivých operačních kroků u pacientů s rozštěpem patra v dětském věku 11:20-11:30

  4. Dvořák,Z. (Brno): Chirurgické možnosti léčby velofaryngeální dysfunkce 11:30-11:40

  5. Černý,M.(Praha): Mezioborová spolupráce u rozštěpových vad obličeje 11:40-11:50

  6. Jurovčík,M.(Praha): Středoušní patologie a neonatální operace rozštěpových vad 11:50-12:00

  7. Jurovčík.M., Borský,K., Groh,D., Skřivan,J.(Praha): Záchyt prvních stadií sekretorické otitidy v rámci neonatálních operací rozštěpových vad v pětiletém souboru 12:00-12:10

  8. Škodová,E. (Praha): Logopedická péče o děti s rozštěpy v raném věku 12:10-12:20

  9. Diskuze u kulatého stolu o rozštěpových vadách (Černý,M., Dvořák,Z., M.,Horník, Jurovčík,M., Machač,J., Vokurková,J., Škodová,E.) 12:20-12:35

Postery

Walderová,R.(Ostrava): Léčba spastické dysfonie botulotoxinem – kazuistika

Sobota 19. září 2015 hotel Galant 12.35 Zakončení Foniatrického kongresu a určení dalšího© 2015, organizační výbor Kongresu

Produkce: Vinařské centrum s.r.o.