center

PROGRAM

1. 4. 2022

10:00-14:00 Jednání výboru ČSORLCHHK, Hotel Piano, Česká 2, Mikulov
13:00-15:30 Registrace, Zámek Mikulov (předsálí)
15:30-15:40 Úvodní slovo (Urík M.)
15:40-16:00 Historie Kliniky dětské ORL v Brně (Šlapák I.)
16:00-16:10 Screening sluchu u dětí (Šebová I.)
16:10-16:20 Kochleární implantace u dětí (Skřivan J.)
16:20-16:30 Implantáty pro kostní vedení u dětí (Urík M.)
16:30-17:00 Přestávka
17:00-17:10 Poruchy polykání u dětí (Jančíková J.)
17:10-17:20 Atypické mykobakterie u dětí (Máchalová M.)
17:20-17:30 Cholesteatom u dětí (Machač J.)
17:30-17:40 AV malformace hlavy a krku u dětí (Katra R.)
17:40-17:55 Závěr (Urík M., Plzák J.)
19:30 Společenský večer, Zámek Mikulov

2.4.2022

Postseminářový workshop
© 2021